Polscy Psycholodzy online

@2022

01 lipca 2022

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenia adektywne dwubiegunowe (ChAD), to zaburzenia mieszczące się w grupie zaburzeń nastroju, nazywanych inaczej afektywnymi. Osoby dotknięte ChAD, odczuwają stany obniżonego nastroju (depresyjne), jednocześnie w innym okresie odczuwając podwyższenie nastroju w postaci (mani lub hipomani). Z powodu zmienności stanów oraz różnego nasilenia objawów, część osób ma trudność z zauważaniem u siebie objawów ChAD. Spadek nastroju niejednokrotnie łączą z ,,gorszym okresem w życiu", zaś mani i hipomani z poprawą samopoczucia. 

Stan podwyższonego nastroju zaczyna się zazwyczaj dość szybko i trwa od ok. 2 tygodni do nawet 5 miesięcy. W przypadku objawów depresyjnych, ich czas trwania wynosi od 6 miesięcy, do nawet roku. Wyjątkiem są osoby starsze, u których objawy depresyjne często utrzymują się przez dłuższy okres czasu niż rok. 

Objawy mogą ale nie muszą być poprzedzone konkretnymi wydarzeniami z życia. Często aktywują się pomimo braku zmian życiowych, czy sytuacji.

 

Dlaczego tak dużo osób, nie zdaje sobie sprawy z choroby?

-objawy mają na tyle małe nasilenie, że rodzina jak również sama osoba zakłada, że jest to jedynie chwilowa zmiana samopoczucia

- w okresie zwiększonego nastroju duża część osób zaprzestaje leczenia lub nie szuka pomocy

- Objawy zgłaszane najbliższym są bagatelizowane z powodu okresów poprawy samopoczucia

- Dopiero stan zagrożenia życia w postaci nasilonych objawów depresyjnych lub ryzykownych zachowań mobilizuje najbliższych lub osobę chorą do poszukiwania pomocy

 

Jak zapobiegać nawrotom choroby?

Ponieważ najskuteczniejszą formą pomocy jest połączenie oddziałowań terapeutycznych z pomocą medyczną w postaci stałego kontaktu z lekarzem psychiatrą oraz przyjmowaniem leków, najważniejsze jest aby nie rezygnować z żadnej formy pomocy bez uzgodnienia tego ze specjalistą. Odstawienie leków w okresie poprawy samopoczucia jest najczęściej spotykaną sytuacją, która sprzyja nawrotowi choroby. Dlatego tak ważne jest, aby o każdej zmianie samopoczucia poinformować lekarza oraz terapeutę oraz samodzielnie nie zmieniać dawki leku lub jego przyjmowania bez rozmowy na ten temat z lekarzem prowadzącym. 

 

WROĆ DO BLOGA