Prowadzimy terapię:

 

 • depresji 

 • bezsenności

 • depresji poporodowej

 • stanów lękowych

 • nerwicy

 • osób cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne

 • PTSD

 • zaburzeń osobowości

 • zachowań autodestrukcyjnych

 • uzależnień (alkohol, narkotyki, leki, hazard, jedzenie)

 • partnerów / rodzin osób uzależnionych

 • DDA / DDD

 • złości

 • nieśmiałości

 • w zakresie problemów z komunikacją

 • wypalenia zawodowego

 • osób dotkniętych żałobą

 • stratą bliskiej osoby

 • po nieudanych związkach

 • przeżywających kryzys osobisty

 • ciekawych siebie i chcących lepiej poznać samego siebie

 • osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czym możemy Ci pomóc?

Polscy Psycholodzy online

@2022