Polscy Psycholodzy online

@2022

30 maja 2022

Trudności w budowaniu relacji osób z syndromem DDA

Często osoby wychodzące z domu gdzie panował nałóg uczą się w relacjach z innymi ludźmi pewnych zasad, tak jak nauczyły się komunikować i radzić sobie z rodzicem. Z tego powodu dużo osób zmagających się z syndromem DDA zmaga się z:

 

  • Zamrożoniem uczuciowym (lęk przed okazywaniem uczuć oraz trudność w nazywaniu przeżywanych przez siebie emocji)

  • Duża nieufność (Trudność w przewidywaniu reakcji drugiej osoby oraz obawa o bycie odrzuconym)

  •  Nieuzasadniona lojalność (Usprawiedliwianie partnera i nie zrywają relacji bez względu na doznawane krzywdy i ból jaki powoduje bycie w relacji)

  • Bycie krytycznym dla siebie i potrzeba aprobaty

  • Nadmierna odpowiedzialność.

  •  Impulsywność

  • Przymus kontroli

  • Skłonność do kłamstwa (Lęk przed karą za ujawnienie prawdy)

  • Ciągły lęk

WROĆ DO BLOGA