Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), skupia się na pracy nad konkretną trudnością z którą zmaga się klient. Wbrew ogólnemu przekonaniu, nie jest to forma terapii (płytkiej), nie odnosząca się do głębszych przyczyn trudności klienta. Skuteczność tej formy terapii zastała udowodniona w badaniach naukowych.  TSR, to praca na zasobach, gdzie terapeuta towarzyszy Ci w odkrywaniu rozwiązań oraz zrozumieniu przyczyn trudności z którymi się zmagasz. Indywidualne spotkanie z naszym terapeutą trwa od 30 do 50 minut, w zależności od najbardziej odpowiadającej Tobie formy. Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach ma zastosowanie w przypadku: zaburzeń osobowości, depresji, nerwic, lęków, zaburzonego obrazu siebie, trudności wynikających z DDD, radzenia sobie ze złością itp. 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR)

Polscy Psycholodzy online

@2022