Polscy Psycholodzy online

@2022

30 stycznia 2022

Syndrom współuzależnienia

 

Syndrom Współuzależnienia moglibyśmy określić jako wyuczone, stałe działania podejmowane przez partnera osoby uzależnionej w celu zmniejszenia częstotliwości oraz ilości spożywanego przez niego alkoholu lub przyjmowania innej substancji psychoaktywnej / wykonywania czynności. Partnerzy osób uzależnionych często przeżywają problemy ze snem, ciągłe uczucie niepokoju związane z próbą kontroli zachowań partnera, mają trudność w określeniu jacy są i jakimi partnerami ,,powinni być", zmagają się z obniżonym poczuciem własnej wartości oraz czują się odpowiedzialni za zachowania partnera.  Działania partnerów osób uzależnionych często skierowane są na próbę przystosowywania się do odczuwania ciągłego braku bezpieczeństwa emocjonalnego związanego z postępującym nałogiem partnera. Zachowania osoby z syndromem współuzależnienia powtarzane są  w celu poprawy sytuacji i zmiany zachowań partnera, mimo ich małej skuteczności oraz stale obniżającym się poczuciem własnej wartości oraz odczuwania smutku i bezsilności.

Czy można coś zrobić aby sytuacja uległa poprawie? Tak, z jednej strony terapia własna partnerów osób uzależnionych lub wprowadzających destrukcję w związek pomaga zrozumieć przyczyny własnych zachowań i zobaczyć jaki obiektywny wpływ ma się na zachowania partnera, z drugiej zaś lepiej poznać chorobę partnera oraz zacząć dbać o siebie i własne emocje oraz potrzeby. Nasi specjaliści pomogą Ci na nowo uwierzyć w siebie, poznać przyczyny brania odpowiedzialności na siebie za zachowania partnera oraz spojrzeć na Waszą relację w innym świetle. Dlatego jeśli czujesz, że potrzebujesz z kimś porozmawiać, zapraszamy Cię do skontaktowania się z Nami za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej.

Polscy psycholodzy online 

 

 

WROĆ DO BLOGA