Nurt terapeutyczny wywodzący się z psychologii humanistycznej. Kierunki terapeutyczne, które składają się na nurt humanistyczno-doświadczeniowy to: terapia skoncentrowana na kliencie

C. Rogersa, gestalt F. Perlsa oraz terapia skoncentrowana na doświadczeniu

L. Greenberga. W terapii humanistycznej ważne jest budowanie relacji opartej na szacunku, autentyczności i empatii oraz budowanie wglądu i pogłębianie znajomości doświadczenia wewnętrznego (świadomość doświadczanych emocji, doznań zmysłowych i cielesnych, myśli). W trakcie procesu terapeutycznego klient i terapeuta badają znaczenia i przekonania, które klient tworzy na podstawie indywidualnych doświadczeń (np. co myśli o sobie, świecie, z czym wiążą się dla niego bliskie relacje). Celem terapeuty jest stwarzanie warunków służących budowaniu wspierającej relacji, samopoznaniu oraz zmienianiu nieadaptacyjnych zachowań.

Psychoterapia 

humanistyczno-doświadczalna

Polscy Psycholodzy online

@2022